Symmetry-enforced Dirac points in antiferromagnetic semiconductors

V. V. Kabanov in Physical Review B, Vol. 99, Iss. 23 — 15 June 2019, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.235154

“Symmetry-enforced Dirac points in antiferromagnetic semiconductors” has been published online today, 27 June 2019, in the 15 June 2019 issue of Physical Review B (Vol. 99, No. 23):

Dirac points usually exist in systems where both the time-reversal and the inversion symmetries are present. In magnetic systems the time-reversal symmetry is broken. In antiferromagnets often the time-reversal symmetry is present in combination with some rotation, inversion or translation. It is shown that this combined symmetry is responsible for the formation of a Dirac point in antiferromagnetic semiconductors.

 

Danes, 27. junija 2019, je bil na spletu objavljen članek “Symmetry-enforced Dirac points in antiferromagnetic semiconductors” v številki Physical Review B (Vol. 99, No. 23), ki je izšla 15. junija 2019:

Diracove točke tipično obstajajo v sistemih z zlomljeno simetrijo na obrat časa kot tudi zlomljeno simetrijo inverzije prostora. V magnetnih sistemih je zlomljena simetrija na obrat časa. Pri antiferomagnetih je simetrija na obrat časa pogosto prisotna v kombinaciji z nekakšno rotacijo, inverzijo, ali translacijo. Pokazano je, da je prisotnost takšne kombinirane simetrije odgovorna za tvorbo Diracovih točk v antiferomagnetnih polprevodnikih.