Strain-Induced Metastable Topological Networks in Laser-Fabricated TaS2 Polytype Heterostructures for Nanoscale Devices

Jan Ravnik, Igor Vaskivskyi, Yaroslav Gerasimenko, Michele Diego, Jaka Vodeb, Viktor Kabanov and Dragan D. Mihailovic in ACS Applied Nano Materials, Vol. 2, Iss. 6, https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsanm.9b00644?rand=vc8zknx2, DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b00644

ACS Applied Nano Materials has published the paper Strain-Induced Metastable Topological Networks in Laser-Fabricated TaS2 Polytype Heterostructures for Nanoscale Devices which has been done at the complex matter department at JSI by Jan Ravnik, Igor Vaskivskyi, Yaroslav Gerasimenko, Michele Diego, Jaka Vodeb, Viktor Kabanov and Dragan D. Mihailović. The authors report on a laser induced single layer polytype transformation from 1T to 1Hpolytype in TaS2, where local heating and fast quench play a crucial role in formation of the new state. The polytype transformed layer shows a thermal phase transition between the stripe phase at low temperatures and a network of hexagonal vertices at high temperatures, as seen with STM. The vertices show interesting topological properties that reflect the symmetry of the underlying lattice.

Revija ACS Applied Nano Materials je objavila članek Strain-Induced Metastable Topological Networks in Laser-Fabricated TaS2 Polytype Heterostructures for Nanoscale Devices, ki so ga napisali Jan Ravnik, Igor Vaskivskyi, Yaroslav Gerasimenko, Michele Diego, Jaka Vodeb, Viktor Kabanov in Dragan D. Mihailović. Avtorji poročajo o politipni transformaciji ene plasti TaS2 iz 1T v 1H politip z uporabo ultrahitrih laserjev. Ključno vlogo pri transformaciji igra lokalno segrevanje in hitro ohlajanje. V transformirani plasti opazimo fazni prehod med črtasto fazo pri nizkih temperaturah in mrežo šest valentnih vozlišč pri visokih temperaturah. Vozlišča kažejo zanimive topološke lastnosti, ki odražajo simetrijo mreže.