Sculpting stable structures in pure liquids

Tadej Emeršič, Rui Zhang, Žiga Kos, Simon Čopar, Natan Osterman, Juan J. de Pablo and Uroš Tkalec in Science Advances, Vol. 5, no. 2, 15 Feb 2019, PDF, DOI: http://doi.org/10.1126/sciadv.aav4283

 

Science Advances has published the article Sculpting stable structures in pure liquids, which has been done under supervision of Uroš Tkalec from Condensed matter physics JSI by Tadej Emeršič, Žiga Kos, Simon Čopar and Natan Osterman from University of Ljubljana and Rui Zhang and Juan J. de Pablo from University of Chicago. Authors are reporting about the creation of reconfigurable micro-domains with polar order in liquid crystals, achieved by flow and light pulses. This work represents an important step in structuring complex fluids with outer fields, because it is the first example of stabilizing dynamic segments in one-component anisotropic fluids. The used approach allows manipulation of border between orientational phases, encapsulation of other molecules and active biological system integration.

Revija Science Advances je objavila članek Sculpting stable structures in pure liquids, ki so ga pod vodstvom Uroša Tkalca z Odseka za fiziko trdne snovi IJS oblikovali Tadej Emeršič, Žiga Kos, Simon Čopar in Natan Osterman z Univerze v Ljubljani ter Rui Zhang in Juan J. de Pablo z Univerze v Chicagu. Avtorji poročajo o kontroliranem tvorjenju mikrodomen s polarnim redom v neravnovesnem nematskem tekočem kristalu, ki ga dosežejo z laserskimi in tokovnimi pulzi. Delo predstavlja pomemben korak v strukturiranju kompleksnih tekočin z zunanjimi polji, saj gre za prvi primer stabilizacije dinamičnih segmentov v enokomponentni anizotropni tekočini. Uporabljen pristop omogoča manipulacijo meje med orientacijskima fazama, enkapsulacijo drugih molekul in aplikacije v aktivnih bioloških sistemih.