Člana Odseka Boris Majaron in Neža Golmajer Zima sodelujeva pri organizaciji 21. mednarodne konference o fotoakustičnih in fototermalnih pojavih (ICPPP21), ki bo potekala na Bledu med 19. in 24. junijem 2022.

Serija konferenc ICPPP je najpomembnejše mesto srečevanja svetovnih raziskovalcev fotoakustičnih in fototermalnih pojavov in možnosti njihove uporabe.  Po treh letih premora bo na letošnji izvedbi predstavljenih 14 plenarnih in 104 sekcijska predavanja ter 78 posterjev s področij fizike trde in mehke snovi, znanosti o materialih vključno z nanomateriali, analitične in fizikalne kemije ter znanosti o okolju, do neporušnega testiranja in analiz, razvoja novih medicinskih instrumentov in posegov, ultrazvočnih izvorov in detektorjev …

Želite izvedeti več? Obiščite spletno stran: https://indico.ung.si/event/5/

 

Department members Boris Majaron and Neža Golmajer Zima are involved in organization of the 21st International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena (ICPPP21), which will take place in Bled from 19 to 24 June 2022.

The ICPPP conference series is the world’s premier meeting place for researchers in photoacoustic and photothermal phenomena and their applications.  After a three-year break, this year’s edition will present 14 plenary and 104 session lectures and 78 posters in the fields of hard and soft matter physics, materials science including nanomaterials, analytical and physical chemistry, and environmental sciences, to non-destructive testing and analysis, the development of new medical instruments and interventions, ultrasound sources and detectors, etc.

Do you want to learn more? Visit webpage: https://indico.ung.si/event/5/