PhD Position / Mladi raziskovalec: Non-Linear optics of polar nematic Liquid Crystals / Nelinearna optika v polarnih nematskih tekočih kristalih