Objava članka v Nature Communications

Kontrola procesa formiranja gvaninskih nanožic na osnovi razumevanja samozdruževanja oligonukleotidov DNK na molekularnem nivoju

doi.org/10.1038/s41467-022-28726-6

Raziskovalci z IJS so v sodelovanju z raziskovalci z drugih slovenskih inštitucij izvedli obširno raziskavo procesa formiranja gvaninskih nanožic (G-žice). To so nanostrukture, ki spontano nastanejo v vodnih raztopinah z gvaninom bogatih sekvenc DNK. Za optimizacijo njihovih lastnosti je ključno poglobljeno razumevanje tako procesa začetnega zvijanja molekul v G-kvadruplekse, kakor tudi njihovega nadaljnjega združevanja v enodimenzionalne agregate – G-žice. Osrednji del raziskav je temeljil na tehniki NMR, ki je omogočila podroben vpogled v prvo stopnjo opisanega procesa. Sledila je načrtna modifikacija osnovnega oligonukleotida (dG2AG4AG2), ki je vodila do tvorbe G-žic z različnimi lastnostmi. Le-te so omenjeni raziskovalci vizualizirali in dodatno okarakterizirali s številnimi komplementarnimi metodami.

Pavc, D., Sebastian, N., Spindler, L., Drevenšek-Olenik, I., Koderman, Podboršek, G., Plavec, J. and Šket, P.
Understanding self-assembly at molecular level enables controlled design of DNA G-wires of different properties.
Nat. Commun. 13, 1062 (2022).