Objava članka Polarization patterning in ferroelectric nematic liquids via flexoelectric coupling v reviji Nature Communications

The members of the Department of Complex Matter at the Jožef Stefan Institute and Faculty for Mathematics and Physics at University of Ljubljana Nerea Sebastián, Matija Lovšin, Natan Osterman, Irena Drevenšek Olenik in Alenka Mertelj, together with researchers from Ghent University (Belgium), University of Leeds (UK), and South China University of Technology (China)  have recently published an article in Nature Communications with the title Polarization patterning in ferroelectric nematic liquids via flexoelectric coupling. The recently discovered ferroelectric nematic liquids incorporate to the functional combination of fluidity, processability and anisotropic optical properties of nematic liquids, an astonishing range of physical properties derived from the phase polarity. In this paper, it is shown that photopatterning of the alignment layer can be used to structure polarization patterns. These new capabilities of polarization patterning open a promising new route for the design of ferroelectric nematic based photonic structures and their exploitation.

Raziskovalci Nerea Sebastián, Matija Lovšin, Natan Osterman, Irena Drevenšek Olenik in Alenka Mertelj z Odseka za kompleksne snovi Instituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani so v sodelovanju z raziskovalci z Univerze v Gentu, Belgija, Univerze v Leedsu, Velika Britanija in  South China University of Technology, Kitajska v reviji Nature Communication poročali o vzorčenju električne polarizacije v ferroelektričnih nematskih tekočh kristalih s pomočjo fleksoelektričnega pojava. Nedavno odkrite feroelektrične nematske tekočine poleg funkcionalne kombinacije fluidnosti, procesabilnosti in anizotropnih optičnih lastnosti, ki so značilni za vse vrste tekočih  kristalov, odlikuje osupljiva paleta dodatnih fizikalnih lastnosti, ki izhajajo iz strukturne polarnosti in z njo povezane spontane električne polarizacije navedene faze. V tem delu smo dizajnirali, eksperimentalno demonstrirali in teoretično razložili mehanizem za kontrolirano izdelavo feroelektričnih domenskih struktur, ki temelji na principu fotovzočenja površinskega ureditvenega sloja. Te nove možnosti vzorčenja polarizacije odpirajo obetavno novo pot za načrtovanje fotonskih struktur na osnovi feroelektričnih nematikov in posledično njihovo uporabo na raznolikih tehnoloških področjih.

Nature Communications članek:  https://www.nature.com/articles/s41467-023-38749-2