V reviji Nature Communications izšel članek z naslovom Quantum billiards with correlated electrons confined in triangular transition metal dichalcogenide monolayer nanostructures created by laser quench – Kvantni biljardi s koreliranimi elektroni, zaprti v trikotne prehodne kovinske dihalkogenidne enoplastne nanostrukture

V ugledni reviji Nature Communications je izšel članek z naslovom “Quantum billiards with correlated electrons confined in triangular transition metal dichalcogenide monolayer nanostructures created by laser quench – Kvantni biljardi s koreliranimi elektroni, zaprti v trikotne prehodne kovinske dihalkogenidne enoplastne nanostrukture”, katerega avtorji so Jan Ravnik, Yevhenii Vaskivskyi, Jaka Vodeb, Polona Aupič, Igor Vaskivskyi, Denis Golež, Yaroslav Gerasimenko, Viktor Kabanov in prof. dr. Dragan Mihailović z Odseka za kompleksne snovi, Odseka za teoretično fiziko Institut “Jožef Stefan” , Nanocentra in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V članku je raziskovalcem s pomočjo novega izvirnega eksperimenta uspelo opazovati kvantni biljard in tudi izračunati poti elektronov, s čimer so odprli pot k razumevanju kvantnega prenosa informacije.

RTV, MMC, 18.6.2021:

https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/ijs-dosezek-bi-lahko-vodil-do-nadaljnjega-manjsanja-cipov/584794

Link do članka:

https://doi.org/10.1038/s41467-021-24073-0