Kolokvij Oddelka za fiziko, FMF, 12.3.2018 at 16:15

Artificial Life at Low Reynolds Number
dr. Mojca Vilfan , Jozef Stefan Institute, Department for complex matter

< Learn more>