Fotoinducirana koherentna teraherčna emisijska spektroskopija v stanju z valom gostote naboja, Magistrska naloga

Mentor: doc. dr. Tomaž Mertelj (tomaz.mertelj@ijs.si)

Snovi z valom elektronske gostote so postale ena od pomembnejših tem v neravnovesni fiziki trdne snovi. Pri tem zaradi razpoložljivosti laserjev s femtosekundnimi svetlobnimi bliski in enostavnosti prevladujejo optične metode, kjer s stroboskopskimi metodami merimo ultrahitre spremembe dielektrične funkcije v širokem spektralnem področju. Pri tem navadno merimo optično prepustnost ali odbojnost. Pred kratkim pa so Rabia et al. New J. Phys. 21, 013013 (2019) poročali o fotoinduciranem koherentnem teraherčnem sevanju polarnih fononov v modri bronzi (K₀.₃MₒO₃), ki je prototipni primer snovi z valom gostote naboja. Metoda je komplementarna standardni časovno ločljivi optični spektroskopiji, saj omogoča neposreden dostop do časovno odvisne polarizacije. Še posebej je obetavna za snovi, ki kažejo pri prehodu v stanje vala gostote naboja izgubo centra inverzije. Tak primer je serija nenavadnih prehodov v Mo₈O₂₃, ki ga intenzivno preučujemo v naši skupini.

V tem okviru razpisujemo eksperimentalno temo magistrske naloge na področju raziskav ultrahitre fotoinducirane dinamike v Mo₈O₂₃ in sorodnih snoveh s časovno ločljivo teraherčno emisijsko spektroskopijo. Gre za časovno ločljive stroboskopske meritve koherentno izsevanega elektromagnetnega valovanja po optični vzbuditvi. To nam bo omogočilo pridobiti dodatne podatke o koherentnih vibracijskih lastnostih v stanju z zlomljeno simetrijo ter določiti uporabnost nove metode.

Delo bo potekalo na Odseku za kompleksne snovi (F-7) na Institutu “Jožef Stefan”.