Fabrication of High-Temperature Quasi-Two-Dimensional Superconductors at the Interface of a Ferroelectric Ba0.8Sr0.2TiO3 Film and an Insulating Parent Compound of La2CuO4

Dmitrii P. Pavlov, Rustem R. Zagidullin, Vladimir M. Mukhortov, Viktor V. Kabanov, Tadashi Adachi, Takayuki Kawamata, Yoji Koike, and Rinat F. Mamin in Phys. Rev. Lett., Vol. 122, Iss. 23 — 14 June 2019, https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.122.237001, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.237001

We are pleased to inform you that the Letter Fabrication of High-Temperature Quasi-Two-Dimensional Superconductors at the Interface of a Ferroelectric Ba0.8Sr0.2TiO3 Film and an Insulating Parent Compound of La2CuO4 by Dmitrii P. Pavlov, Rustem R. Zagidullin (Zavoisky Physical-Technical Institute, FRC KazanSC of RAS, Kazan, Russia), Vladimir M. Mukhortov (Southern Scientific Center of RAS, Rostov-on-Don, Russia), Viktor V. Kabanov (Department for Complex Matter, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia), Tadashi Adachi (Department of Engineering and Applied Sciences, Sophia University, Tokyo, Japan), Takayuki Kawamata, Yoji Koike (Department of Applied Physics, Tohoku University, Sendai, Japan), and Rinat F. Mamin (Zavoisky Physical-Technical Institute, FRC KazanSC of RAS, Kazan, Russia), published in Phys. Rev. Lett. 122, 237001 on 14 June 2019, has been highlighted by the editors as an Editors’ Suggestion. A highlighted Letter has additional significance, because only about one Letter in six is highlighted as a Suggestion due to its particular importance, innovation, and broad appeal.

The fabrication of the two-dimensional superconductors is the challenging problem of solid state physics. Recently it was reported the first observation of superconductivity in a heterostructure consisting of an insulating ferroelectric film (Ba0.8Sr0.2TiO3) grown on an insulating parent compound of La2CuO4. It was demonstrated that superconductivity is confined near the interface region. Application of a weak magnetic field perpendicular to the interface leads to the suppression of the superconductivity and the appearance of the finite resistance. The proposed concept promises ferroelectrically controlled interface superconductivity which offers the possibility of novel design of electronic devices.

 

S ponosom sporočamo, da si je članek z naslovom Fabrication of High-Temperature Quasi-Two-Dimensional Superconductors at the Interface of a Ferroelectric Ba0.8Sr0.2TiO3 Film and an Insulating Parent Compound of La2CuO4, katerega avtorji so Dmitrii P. Pavlov, Rustem R. Zagidullin (Zavoisky Physical-Technical Institute, FRC KazanSC of RAS, Kazan, Russia), Vladimir M. Mukhortov (Southern Scientific Center of RAS, Rostov-on-Don, Russia), Viktor V. Kabanov (Department for Complex Matter, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia), Tadashi Adachi (Department of Engineering and Applied Sciences, Sophia University, Tokyo, Japan), Takayuki Kawamata, Yoji Koike (Department of Applied Physics, Tohoku University, Sendai, Japan), and Rinat F. Mamin (Zavoisky Physical-Technical Institute, FRC KazanSC of RAS, Kazan, Russia), objavljen pa je bil 14. junija 2019 v  Phys. Rev. Lett. 122, 237001, prislužil priporočilo po izboru urednikov.

Izdelava dvodimenzionalnih superprevodnikov je eden najpomembnejših in najzahtevnejših problemov fizike trdne snovi. Nedavno so poročali o prvem opažanju superprevodnosti v heterostrukturi tanke plasti feroelektričnega izolatorja (Ba0.8Sr0.2TiO3), pripravljenega na matični spojini La2CuO4. Pokazana je bila ujetost superprevodnosti v regijo stika. Šibko magnetno polje, usmerjeno pravokotno na stik, povzroči zatretje superprevodnosti in pojav končne prevodnosti. Predlagani koncept omogoča feroelektrično upravljanje superprevodnosti na stiku, kar odpira možnosti za razvoj novih oblik elektronskih naprav.