Na Institutu “Jožef Stefan” so na on-line seji Znanstvenega sveta razglasili letošnjega dobitnika Direktorjevega  sklada. Kot peti se je med dobitnike za leto 2020 vpisal dr. Igor Vaskivskyi z Odseka za kompleksne snovi s projektom za Laboratorij za 4D resonančno magnetno spektroskopijo. Dr. Vaskivskyi bo tako za postavitev projekta v naslednjih  letih prejel nekaj več kot 300.000 eurov.

Direktorjev sklad Instituta “Jožef Stefan” na pobudo direktorja Instituta prof. dr. Jadrana Lenarčiča deluje od leta 2016, njegov namen pa je z dodatnim financiranjem raziskovalne infrastrukture olajšati ali omogočiti nastajanje novih perspektivnih raziskovalnih področij mlajšim generacijam raziskovalk in raziskovalcev Instituta na podlagi kakovostno pripravljenega investicijskega projekta.

Letošnji zmagovalni projekt dr. Igorja Vaskivskyiega z Odseka za kompleksne snovi predvideva postavitev novega Laboratorija za 4D resonančno magnetno spektroskopijo. Gre za temeljno raziskavo z velikim potencialom na različnih tehnološko pomembnih področjih, zlasti na področju elektronike in na povsem novem področju spintronike.

Predstavitev projekta

Magnetizem poznamo že od antične Grčije in je močno vpet v naš vsakdan. Skoraj vsaka naprava, ki jo uporabljamo, je odvisna od posameznih magnetnih učinkov: od kavnega mlinčka za jutranjo kavo pa vse do računalnikov, avtomobilov ali vesoljskih plovil. Kljub široki uporabi pa pravzaprav še vedno ne razumemo povsem, kako deluje, še posebej, če gre za zelo majhne velikosti ali hitre časovne lestvice, kot je to na primer v sodobni elektroniki.

S trenutno razpoložljivo tehnologijo je mogoče preučiti le nekaj zelo preprostih primerov usmerjenih magnetnih spinov ali izotropnih magnetnih struktur. »Z novim laboratorijem, ki ga bomo zgradili v okviru projekta Direktorjevega sklada Instituta »Jožef Stefan«, bomo presegli večino omejitev in zagotovili prvi vpogled v resnične magnetne strukture v štirih dimenzijah: v treh prostorskih koordinatah ter v času. Pri tem bo časovna ločljivost sistema dosegla red nekaj femtosekund – približno milijon krat hitreje kot sodobna elektronika.«, razlaga avtor nagrajenega projekta dr. Igor Vaskivskyi.  »Raziskave v okviru projekta bodo omogočile pridobitev edinstvenih podatkov o vplivu različnih mikro magnetnih vrst na strukturo na mikroskopskem merilu.«

Letošnji izbor je bil glede na predhodna leta težji, med prispelimi šestimi projekti so vsi izkazovali podobno kakovost. Strokovni svet direktorja v sestavi prof. dr. Igor Muševič, prof. dr. Matjaž Gams, prof. dr. Milena Horvat in direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič je o zmagovalnem projektu tako razpravljal na več sejah in sklenil, da je med predlaganimi projekt dr. Igorja Vaskivskyiega najbolj kakovosten glede na večino meril. Na zelo visokem nivoju so še zlasti izvirnost in znanstvena atraktivnost projekta, kakovost predlagatelja in vizija. Projekt vključuje izredno zanimivo, prebojno in perspektivno tematiko, s postavitvijo novega laboratorija pa se bo Institut lahko zavihtel na svetovni vrh na področju tematike projekta. Potencial je velik predvsem z znanstvenega vidika, vendar je ob uspešno zaključenem projektu mogoče pričakovati tudi aplikacijo. Projekt bo po prepričanju strokovnega sveta vzbudil pozornost svetovne strokovne javnosti.