Department of complex matter

                                                                   IJS_logo_short                   

f7-correct_Dejavnost odseka za kompleksne snovi obsega veliko različnih področij, od sinteze novih vrst nanomaterialov do temeljnih raziskav osnovnih eksitacij, samo-organizacije in adaptivne funkcionalnosti v kompleksnih sistemih. Med te vključujemo vse od nano-bioloških sistemov in biomolekul do superprevodnikov in nanožic. Eksperimentalne metode, ki jih uporabljamo so ustrezno zelo različne, od sintetične kemije in biomedicine do femtosekundne laserske spektroskopije in magnetometrije. Eksperimentalne raziskave na odseku so tudi podprte s teoretičnimi. V zadnjem letu so se močno razvile dejavnosti na raziskavah novih nanomaterialov in nanotehnologij, kjer je poleg temeljnih raziskav razvidnih tudi nekaj obetavnih aplikacij npr. hitri računalniški spomin in MOSIx nanožice.