Entries by oddelek

21st International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena (ICPPP21)

Člana Odseka Boris Majaron in Neža Golmajer Zima sodelujeva pri organizaciji 21. mednarodne konference o fotoakustičnih in fototermalnih pojavih (ICPPP21), ki bo potekala na Bledu med 19. in 24. junijem 2022. Serija konferenc ICPPP je najpomembnejše mesto srečevanja svetovnih raziskovalcev fotoakustičnih in fototermalnih pojavov in možnosti njihove uporabe.  Po treh letih premora bo na letošnji […]

“Razvoj kvantnih računalnikov je mnogo hitrejši, kot smo pričakovali”

Napovedi, da utegnejo kvantni računalniki povzročiti določen pretres v naših digitalnih življenjih, predvsem zaradi ranljivosti zdajšnjih metod šifriranja digitalnih podatkov, poslušamo že vrsto let. A če sodimo po memorandumu Bele hiše, ki je prejšnji teden ameriškim zveznim agencijam naročila, naj se lotijo prehoda na postkvantno enkripcijo in se tako zaščitijo pred prihodnjimi vdori kvantnih računalnikov, […]

Ultrahitra magnetna dinamika kovinsko-organskih heterostruktur

Kovinsko-organski stiki so široko zanimivi zaradi njihovih funkcionalnih lastnosti. Eksperimenti z vertikalnimi spinskimi ventili so pokazali, da je spinska polarizacija kovinskih feromagnetov na organskem stiku lahko spremenjena zaradi kemisorpcije. Hibridizacija med kovino in molekularnimi orbitalami  privede do temeljnih sprememb molekulske elektronske strukture, ki rezultira v hibridnih površinskih stanjih (HIS), kot tudi v prenosu naboja iz […]

NONEQUILIBRIUM QUANTUM WORKSHOP, December 12 – 16, 2021

Nonequilibrium dynamics of many-body quantum systems has become one of the most advanced contemporary research areas in solid-state physics, ultracold atoms, nanophysics and quantum devices. Understanding such dynamics, which in some cases leads to unusual nonequilibrium steady states, presents a challenge to experimentalists and theory alike. Equally concurrent is an open question related to the […]

18th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals, Polarity and Chirality in Soft Matter, September 6 – 10, 2021, IJS, Slovenia

We are pleased to announce the 18th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals (FLC2021), which will be held in Ljubljana, Slovenia, from 6th to 10th of September 2021. The meeting will focus on Polarity and Chirality in Soft Matter, with specific topics covering the areas of synthesis, physical properties, theory, simulations, and applications of polar […]

Prof. Neven Barišić, 19.11.2019 at 11:15, Physics seminar room

High-Tc cuprates | story of two electronic subsystems Prof. Neven Barišić, Viena University of Technology, Austria and University of Zagreb, Croatia 19th November 2019 at 11:15, Seminar room for physics Abstract The high-Tc cuprates are amongst the most intensively studied correlated materials. Nevertheless, pivotal questions regarding their principal phases and regimes, as well as the […]

NONEQUILIBRIUM DYNAMICS AND ERGODICITY OF COMPLEX QUANTUM SYSTEMS, December 13 – 17, 2020

Nonequilibrium dynamics of many body quantum systems has become one of the most advanced contemporary research areas in solid state physics, ultra cold atoms, nanophysics and quantum devices. Understanding of such dynamics, which in some cases leads to unusual nonequilibrium steady states, presents a challenge to experimentalists and theory alike. Equally concurrent is an open […]

Nanofabrikacija in karakterizacija superprevodniškega ojačevalnega vezja (n-tron) v kombinaciji s CCM (Charge Configuration Memory) spominskim elementom, Magistrska naloga

Mentor: prof. dr. Dragan Mihailović (dragan.mihailovic@ijs.si) Zaradi vse večje potrebe po shranjevanju in obdelavi velike količine podatkov so trenutne zelo zanimive raziskave na področju novih spominskih tehnologij, predvsem za rabo v superprevodniških računalniških sistemih. Spominske naprave, ki temeljijo na materialu TaS2, bi lahko pomenile velik napredek na tem področju, saj delujejo pri izjemno nizkih temperaturah, […]

Simulacija in analiza toplotnih značilnosti CCM (Charge Configuration Memory) spominskih elementov na TaS2 s pomočjo programskega orodja Comsol, Magistrska naloga

Mentor: prof. dr. Dragan Mihailović (dragan.mihailovic@ijs.si) Zaradi vse večje potrebe po shranjevanju in obdelavi velike količine podatkov so trenutne zelo zanimive raziskave na področju novih spominskih tehnologij, predvsem za rabo v superprevodniških računalniških sistemih. Spominske naprave, ki temeljijo na materialu TaS2, bi lahko pomenile velik napredek na tem področju, saj delujejo pri izjemno nizkih temperaturah, […]