Department of complex matter

2016

KOVIČ, Andrej, JESIH, Adolf, MRZEL, Aleš. Postopek za sintezo molibdenovih karbidov v obliki kvazi enodimenzionalnih struktur : patent SI 23925 A. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 31. avg. 2016. [COBISS.SI-ID 29347879]

VASKIVSKYI, Igor, MIHAILOVIĆ, Dragan, MIHAILOVIĆ, Ian. Preklopni elementi na osnovi makroskopskih kvantnih stanj in metode njihovega delovanja : patent SI 24776 A. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 29. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 28439591]

MRZEL, Aleš, REMŠKAR, Maja, JESIH, Adolf, VIRŠEK, Marko. A process for the synthesis of nanotubes and fullerene-like nanostructures of transition metal dichalcogenides, quasi one-dimensional structures of transition metals and oxides of transition metals : patent EP 2132142 B1. München: European Patent Office, 5. avg. 2015. [COBISS.SI-ID 16432935]